Polityka prywatności

§ 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO oraz Ustawą z dnia 26 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) spółka GYMEXPERT Sp. z o.o. informuje, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka GYMEXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 110, KRS: 0000447997, NIP: 2060002297, REGON: 243161574, reprezentowanym przez Kamil Badowski– Prezes Zarządu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 • W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw należy kontaktować się z nami przez e-mail: iod@gym-expert.pl.

§ 2. W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

GYMEXPERT Sp. z o.o. wykorzystuje Państwa dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej www.gym-expert.pl w następujących celach wraz z podstawami prawnymi:

 • Udzielenie odpowiedzi na zapytania zgłoszone poprzez e-mail lub telefon- podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem GYMEXPERT Sp. z o.o. jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą udzielić odpowiedzi na zapytanie).
 • Przekazywanie informacji marketingowych i promocyjnych – podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem GYMEXPERT Sp. z o.o. jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą przedstawić aktualne promocje).
 • Badanie satysfakcji Klienta, ulepszanie i modyfikacja naszych produktów (tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby) –  podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem GYMEXPERT Sp. z o.o. jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą poznać opinie Klientów na temat produktów oraz poziomu obsługi, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych).
 • Analitycznym (badanie i analizowanie aktywności na stronie należącej do GYMEXPERT Sp. z o.o.) – podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem GYMEXPERT Sp. z o.o. jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą na poznanie aktywności Klientów na stronie internetowej).
 • Administrowanie stroną internetową – podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem GYMEXPERT Sp. z o.o. jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą na administrowanie stroną internetową).
 • Wykorzystywanie plików cookies na stronie internetowej – podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies). Polityka cookies została odrębnie opisana.

§ 3. JAK DŁUGO PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 • Udzieleniem odpowiedzi na zapytania zgłoszone poprzeze-mail lub telefon–do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 • Przekazywaniem informacji marketingowych i promocyjnych –do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych w tym celu lub gdy sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.
 • Badaniem satysfakcji Klienta, ulepszaniem i modyfikacją naszych produktów–dla tworzenia naszych wewnętrznych zestawień, analiz i statystyk.
 • Celem analitycznym –przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jednak nie dłużej niż przez czas przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą.
 • Administrowaniem stroną internetową –dane są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera przy każdorazowym korzystaniu ze strony internetowej należącej do GYMEXPERT Sp. z o.o. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez automatycznego zapisu byłoby niemożliwe.
 • Wykorzystywaniem plików cookies na stronie internetowej –do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

§ 4. JAKIE DANE OSOBOWE ZAMIERZAMY POZYSKIWAĆ?

GYMEXPERT Sp. z o.o. wykorzystuje następujące dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej www.gym-expert.pl:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail),
 • data i godzina odwiedzin strony internetowej,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej,
 • czas spędzony na stronie internetowej,
 • data i czas serwera,
 • adres IP.

§ 5. KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z Administratoremi wyłącznie z polecenia Administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • pracownikom i współpracownikom – w celu świadczenia usług,
 • podmiotom informatycznym, logistycznym, marketingowym lub ją wspomagającym –  w celu świadczenia usług.

§ 6. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (Art. 15 RODO),
 • sprostowania/poprawiania swoich danych (Art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (Art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (Art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (Art. 7 ust. 3 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (Art. 77 RODO).

§ 7. POZOSTAŁE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

W przypadku pozyskanych danych osobowych nie będzie wprowadzona procedura automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres e-mail: iod@gym-expert.pl lub pisemnie na adres firmy.